Bak Sterk Gruppen står Eiendomsdrift SA og TGB Gruppen AS. Selskapene er under utvikling, og er i dag en totalleverandør innenfor bygg og anlegg, i samarbeid med Eiendomsdrift SA og Telemark Grunn og Betong.

Sterk Gruppen AS har et stort fokus på på å både bygge og forvalte på en mest mulig bærekraftig måte. Vi skal bidra til redusert klimaavtrykket i våre prosjekter. Derfor er vi opptatt av alt fra fossilfrie byggeplasser til FN`s bærekraftsmål.         

Sterk Gruppen AS
Televegen 7
3802 Bø i Telemark 
Telefon 48111748

Org.nr: 928 523 500

 

Sterk Entreprenør AS –  Org.nr: 928 523 500
Sterk Utleie AS – Org.nr: 928 523 446

 

X